Lietuvos agronomų sąjungos 2022-2024 m. valdybos narių sąrašas

Kęstutis Armonas, Biržų r.

Prof. dr. Aušra Blinstrubienė, VDU ŽŪA, LAS vicepirmininkė

Gertrūda Indilienė, Kupiškio r.

Alfredas Juozapavičius, Radviliškio r.

Dr. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC ŽI

Rimas Magyla, LŽŪKT

Dr. Edvardas Makelis, LAS pirmininkas

Dr. Alfonsas Malinauskas, Šiaulių r.

Virginija Bukauskienė, Šilalės r.

Dr. Audrius Sasnauskas, LAMMC SDI, LAS vicepirmininkas

Ramūnas Stonkus, LKU

Arūnas Vasiliauskas, Šakių r.

Prof. habil. dr. Rimantas Velička, VDU ŽŪA

Juozas Zaturskas, Kelmės r., LŽŪKT

Doc. dr. Aida Adamavičienė, VDU ŽŪA

Dr. Irena Deveikytė, LAMMC ŽI

Dr. Laura Masilionytė, Pasvalio r.

Rimtautas Petraitis, LŽŪKT, LAS vicepirmininkas

Doc. dr. Rita Pupalienė, VDU ŽŪA

Vytautas Raulonis, Varėnos r.

Rasa Žitkuvienė, VAT prie ŽŪM