Lietuvos agronomų sąjungos 2018-2020 m. revizijos komisija

Dr. Irena Deveikytė, LAMMC ŽI Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Rita Pupalienė, ASU Studijų skyriaus vedėja, LAS Revizijos komisijos narė
Ona Račkienė, LŽŪKT Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriaus vadovė, LAS Revizijos komisijos pirmininkė

Lietuvos agronomų sąjungos 2012-2016 m. revizijos komisija

Ona Račkienė, LŽŪKT Vidaus audito skyriaus vadovė, LAS Revizijos komisijos pirmininkė
Dr. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC ŽI direktoriaus pavaduotoja mokslui, LAS Revizijos komisijos narė
Dr. Aleksandras Kmitas, Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojas, LAS Revizijos komisijos narys